Pikavipin Turvallisuus

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet sekä pikavipin turvallisuus

Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille erittäin tärkeä ja kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyden suojaa kaikissa toiminnoissamme.

Henkilötietoja käsitellään yrityksessämme seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Henkilötietojen käsittely tapahtuu ennen kaikkea sopimuksiin ja lakiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittelyssä noudatetaan Suomen lakia, asetuksia sekä niiden nojalla annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojen käsittelytapaa.

Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely perustuu ensisijaisesti asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen.

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti sopimusten tekemisen yhteydessä, jolloin kyseisiä tietoja pyritään keräämän vain minimaalisesti, ainoastaan asetettujen tavoitteiden kannalta välttämättömien tietojen saamiseksi.

Tietojen kerääminen on ensisijaisesti rajoitettu sopimusten tekemisen, täyttämisen sekä parhaan asiakaspalvelun turvaamisen asettamiin edellytyksiin.

pikavipin turvallisuus hae lainaa

Pikavipin turvallisuus ja luottamuksellisuus

Henkilötietoja ja muita asiakastietoja käsittelevä henkilöstömme on vaitiolovelvollinen työssään käsittelemistään tiedoista. Henkilöstömme on tietoinen henkilötietojen käsittelyn periaatteista ja on velvollinen käyttämään henkilötietoja sekä muita asiakastietoja ainoastaan siinä määrin kuin lainmukaisten työtehtävien täyttäminen välttämättä edellyttää.

Asiakkaallamme on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriimme tallennettu, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Säilytämme asiakkaidemme henkilötiedot ja muut asiakastiedot luottamuksellisina ja pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeellisia. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiakaspalveluumme muuttuneista tiedoistaan, tai mikäli hän havaitsee asiakastiedoissaan virheen tai muun puutteellisuuden. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Huolehdimme asianmukaisesti siitä, että tietoja luovutetaan ainoastaan niille, joilla on siihen voimassaolevan lainsäädännön mukainen oikeus.

Suojaamme asiakastietomme mahdollisimman tehokkaasti ja pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme.

Lisäksi edellytämme, että yhteistyötä tietojen käsittelyssä kanssamme tekevät yritykset noudattavat edellä kuvattuja, henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittelystä ja tallentamisesta asetettuja ehtoja ja periaatteitamme. Kyseisten yhteistyöyritystemme kanssa sovitaan henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittelystä kirjallisesti.

hae-vippi

Pikavipin turvallisuus

Pyrimme kaikin tavoin takaamaan, että asiakas voi käyttää tiliään mahdollisimman turvallisesti ja että asiakastiedot ovat suojattuja.

Tästä huolimatta korostamme, että asiakkaan tulee myös omassa toiminnassaan huomioida seuraavat seikat:

  • 1. Ole varovainen ja pidä tietosi ainoastaan itselläsi.
  • 2. Suojaa tietokonettasi viruksilta ja vakoiluohjelmilta.
  • 3. Varusta tietokoneesi palomuurilla.

Jos havaitset, että tietojasi on väärinkäytetty, ilmoita siitä välittömästi asiakaspalveluumme,
osoitteeseen: tai puhelimitse 0600 922 42 (2.95 euroa/min + mpm/pvm), avoinna ma-pe klo 09.00-15.00. avoinna ma-pe klo 09.00-15.00.

hae-vippi